Şirket iletişim ağındaki portal’a VPN üzerinden bağlanarak erişim yapabilirsiniz.
KAPAT
KATEGORİLER

Yeni bir fikrin geliştirilerek uygulamaya alındığı ürün veya hizmet projeleridir. Şirkette hatta Toplulukta ilk kez uygulanmış olması önemlidir. Projenin sonuçları sürdürülebilir olmalıdır. Yaratıcı Yenilikçiler projeleri ile maliyet azaltma, karlılık, süreç veya ürün kalitesinde artış, memnuniyet artışı, itibar artışı gibi sonuçlar elde edilmesi beklenir.

Mevcut iş ilişkisinin gerekliliği dışında yeni geliştirilmiş olan, diğer Topluluk şirketleri veya farklı kurumlar ile geliştirilen işbirlikleridir. İşbirliği Geliştirenler projeleri ile karşılıklı kazanımlar sağlanması ve ortak fayda yaratılması beklenir. Projelerde, taraflar arasında müşteri ve tedarikçi ilişkisi bulunmamalı, ortak çaba ve ortak fayda yaratılmalıdır.

Dijital teknolojilerin sunduğu imkanları şirket faaliyetlerinde daha etkin ve yenilikçi alanlarda kullanma veya bu imkanlara dayanan yeni iş modelleri geliştirme projeleridir.

Dijitalleşenler projeleri ile müşteriye yepyeni bir deneyim sunulması, sürecin değiştirilip kökten iyileştirilmesi veya yeni bir ürün/hizmet/iş modeli geliştirilmiş olması beklenir. Bu projeler ile organizasyonda maliyet azaltma, karlılık artışı ve kültür değişimi ile müşteri memnuniyeti, itibar ve marka değeri artışı gibi sonuçlar elde edilmesi hedeflenir.

Toplumsal veya çevresel fayda sağlama konularından birebir sorumlu olmayan çalışanların mevcut görevleri dışında geliştirdikleri projelerdir. Çevreye ve Topluma Değer Katanlar projelerinin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulması, toplumsal ihtiyaçlar ile kurumun güçlü yönlerini örtüştürmesi, paydaşlarla işbirliği içinde çevreye veya topluma katkı sağlaması beklenir.

Projelerde, başarı kriterlerinin belirlenmiş olması, izleme ve değerlendirme ile sonuçların ölçülmesi, etki ve sonuçların sürdürülebilir olması hedeflenir.